Moha vegetáriánus és vegán honlapja

Ez a mű, Will Tuttle The World Peace Diet (A világbéke étrend) című könyve az alábbi
engedéllyel rendelkezik: Creative Commons Attribution- Noncommercial-No Derivative
Works 3.0 Unported License, vagy küldjön levelet erre a címre:
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105,
USA.


Magyar nyelvre fordította: Lehel Csaba
A fordítást ellenőrizte: Lehel Noémi
Szerkesztő: Soha Gábor

 

Tartalomjegyzék 

Idézetek hírességektől

"Aki nem értékeli az életet, az nem érdemli meg azt. Ezen állatok ivadékait elválasztják a szüleiktől, feldarabolják, barbár módon lemészárolják őket. Bár az ember az állatok királya, mégis borzalmas dolgokat művel. Mások élet árán élünk. Temetőhelyek vagyunk. Gyermekkoromtól visszautasítottam a húsevést."

Leonardo da Vinci

Szakrális idézetek

"Minek nekem megannyi véres áldozatotok?" - mondja az Úr. "Jóllaktam már kosokból készült égőáldozataitokkal, és a hizlalt borjak hájával. A BIKÁK ÉS BAKOK VÉRÉBEN NEM LELEM KEDVEMET... Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, MERT KEZETEK CSUPA VÉR; mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, NE TEGYETEK TÖBBÉ ROSSZAT!

Ézsaiás 1:11, 1:15-16, Szent Biblia